WaldSkulpturenWeg Wittgenstein-Sauerland

De situatie en algemene doelstellingen

De WaldSkulpturenWeg Wittgenstein-Sauerland kruist de Rothaarsteig en moet een eigen accent plaatsen dat zowel de traditionele binding als ook het tijdgerelateerde uitdrukkingsvermogen van de hedendaagse mens documenteert en dat deze karaktertrekken in een onopdringerige, maar toch duidelijke vorm in de ongekunsteldheid van de wandelroute integreert. Hierdoor is de Rothaarsteig enerzijds een attractieve uitbreiding rijker en ontstaat anderzijds een individuele wandelroute die de betekenis van een normale wandelroute veruit te boven gaat. De route verbindt de twee in historisch en stedenbouwkundig opzicht zeer verschillende steden Bad Berleburg met zijn belangrijke slot en Schmallenburg met de historisch net zo belangrijke abdij Klooster Grafschaft en krijgt door de accentuering met artistieke merktekens, installaties en sculpturen en door de hiermee gepaard gaande activiteiten en acties het karakter van een cultuur-wandelroute tussen twee verschillende werelden. Doelstelling is, door een sensibele en voorzichtige integratie van de kunstwerken een sfeer te scheppen die de oude wandelroute tot zijn recht laat komen. Zodoende moet men van drie punten uitgaan die de sfeer van de sculpturenwandelroute bepalen:

  • Het geheimzinnige en de eigen aard van de natuur moeten niet alleen behouden blijven, maar hierop moet ook de nadruk worden gelegd.
  • De geschiedenis van het cultuurlandschap en van de mensen moet zich in de route weerspiegelen.
  • De zoekende wandelaar moet rust en vrije tijd, een pleisterplaats en diverse gedachtegangen vinden.

Welke mogelijkheden heeft de hedendaagse kunst, om aan deze eisen te voldoen? Kan ook de kunst zelf nieuwe accenten krijgen door de aanleg van zo'n wandelroute? Vaak lijkt het alsof de hedendaagse kunst geïnteresseerde leken niet aanspreekt, maar enkel toegankelijk is voor een kleine elite. Vast zijn veel mensen bang dat dit ook het geval zal zijn op de wandelroute die hier ontworpen moet worden. Eerst moet gezegd worden dat serieuze en kwalitatief hoogwaardige kunst steeds en te allen tijde ook van degene die de kunst waarneemt, mag verlangen dat hij zich in een kunstwerk inleeft en zich ermee bezighoudt. De diversiteit van de hedendaagse kunst - aangepast aan de pluraliteit van onze wereld - maakt het soms moeilijk om een eigen toegang te krijgen. Daarom moet ook hier over didactische mogelijkheden worden nagedacht die de kunstwerken toegankelijk maken voor de wandelaars. Buiten deze noodzakelijkheid, die we nog overdenken, bezit de moderne kunst echter over genoeg expressiviteit, om zich te presenteren en zich mee te delen.

  • De complexiteit van de hedendaagse kunststromingen is een uitstekende voorwaarde voor het concept van de sculpturenwandelroute: Ecologische kunst en "Land Art", sociologisch-integratieve benaderingen en handelingssculptuur, licht- en akoestische kunstwerken vormen een gevarieerd en zinnelijk georiënteerd spectrum aan mogelijkheden, om op aanschouwelijke en intensieve wijze aan de hierboven genoemde voorwaarden te voldoen.
  • De huidige natuur in Midden-Europa stamt nooit uit de oertijd, maar moet steeds als een door de mens gevormde natuur, dus als deel van de menselijke cultuur gedefinieerd worden. De door de mens geschapen kunst wederom vormt de vrije, ongebonden toegang van de menselijke geest tot zijn omgeving en wel met behulp van de creatieve kracht van zijn verschillende zinnelijke kanalen. Als men beide kanten van de menselijke culturele expressie wil verbinden en met elkaar in overeenstemming wil brengen, betekent dit dat men ernaar moet streven om het aanschouwelijk maken van het menselijke culturele vermogen integratief te benaderen.

  • Door de kunst op deze manier in de natuur te plaatsen, wordt ze ontdaan van alles wat geforceerd en "gekunsteld" is en krijgt een expositieruimte die haar naar haar oorsprong terugbrengt. Zo zullen de kunstwerken niet tot een schending van de natuur leiden, maar integendeel tot een intensieve dialoog.

  • Voor de wandelaars brengt de ontmoeting met de zodanig geïntegreerde kunstwerken een geheel eigen moment van associatieve en vrije uiteenzetting: kunst als ingebonden deel van de natuur, als deel van een op de totaliteit gerichte beleving, die wel degelijk tot nieuwe waarnemings- en begripsniveaus kan leiden. Wandelaars kunnen hier veel meer beleven dan enkel het gadeslaan van de natuur en het ontmoeten van de landelijke en ambachtelijke culturen, door deze op gedachten en zinnen georiënteerde uitdrukkingsvorm krijgen ze een ander, maar in elkaar verweven, zicht op de wereld.

Dr. Uwe Rüth, Marl (curator)

Het complete artistieke concept kunt u hier downloaden!

Concept downloaden