"Heksenplaats" van Lili Fischer - over het concept

Een kleine ovale dalkom diep in het bos: Struikgewas en dicht opeen staande sparren, een stromende beek, omrand door een weg, waar wegen uit alle windstreken heen leiden - dat is de heksenplaats! Hier hebben ooit heksen gedanst - volgens oude bronnen van omstreeks het jaar 1600. Men loopt naar de heksenpoort: 2 schuin geplaatste vorken met twee tanden, die bovenaan in elkaar verstrengeld zijn. Meteen links ziet men een drempel van leisteen, die de toegang tot een ronde plaats (diameter ca. 7 m) vormt: hier bevindt zich de heksenkeuken. In het midden ziet men de 50 - 70 cm hoge rand van een grote koperen ketel (diameter: ca. 2,5 m). Men gaat op de rand van de ketel zitten en probeert zich voor te stellen wat de vrouwen hier 's nachts zoal brouwden ... een onweer of heksenzalf, om daarmee 's nachts naar de dansplaats te vliegen.
 
Nieuwsgierig geworden wandelt men om de grote heksenplaats, ontdekt hooivorken-poorten, omhoog stekende ovenbuizen met spitse daken erop - alsof onder de drassige grond een landschap van Breughel verborgen ligt ...
 
Op 13 roodachtige tegels met betonnen lijsten kan men uittreksels van heksenprocessen nalezen die hier in de omgeving plaatsvonden: beenschroeven, zwarte magie of wie wanneer de duivelsdans gedanst had en wie met de duivel "een verbond" gesloten had ... Vastgestelde tarieven voor het afhakken van vingers, terechtstellingen ...

Lili Fischer, Hamburg