• Alan Sonfist: Het Monument van de verdwenen valk
    Het thema van dit kunstwerk is het verdringen van de natuur door de mens
  • Alan Sonfist: Het Monument van de verdwenen valk
    Tussen opgeworpen aarden wallen liet Alan Sonfist inheemse bomen planten
  • Alan Sonfist: Het Monument van de verdwenen valk
    De valk is enkel vanuit de lucht te herkennen

The Monument of the Lost Falcon

Het Monument van de verdwenen valk, 2005

Alleen vanuit vogelperspectief kan men het 44 x 28 m metende „Monument van de
verdwenen valk“ helemaal zien. Met behulp van opgeworpen aarden wallen heeft de New Yorkse kunstenaar Alan Sonfist op een open plek in het Wittgensteiner bos het silhouet van een zwevende valk laten modelleren. De aarden wallen doen aan de verdedigingsheuvels van de Keltische forten in de directe omgeving denken en werden met boomsoorten beplant, die het bos in deze regio vroeger overheersten, maar door de mensen verdrongen werden. Met het hek dat op het silhouet volgt, beschermt Sonfist zijn kunstwerk symbolisch tegen mensen en dieren die door willekeur resp. wegvreten de oorzaak ervan zijn dat de oorspronkelijkheid van de natuur vaak onherstelbaar verloren gaat.

naar de website van Alan Sonfist

www.alansonfist.com