• Nils-Udo: Steen Tijd Mens
    De reusachtige rots is een gedenkteken voor zichzelf
  • Nils-Udo: Steen Tijd Mens
    Hier ervaart de wandelaar zijn eigen vergankelijkheid en kwetsbaarheid
  • Nils-Udo: Steen Tijd Mens
    Deze sculptuur lijkt net een archaďsche tempel

Steen-Tijd-Mens

2001

De sculptuur „Steen-Tijd-Mens“ van de kunstenaar Nils-Udo lijkt net een archaďsche tempel: midden in het bos ligt een reusachtige vierkante rots die omringd wordt door een monumentale architectuur van boomstammen. De kwartsiet-monoliet weegt bijna 150 ton en vormt, één geworden met de verhevenheid van het bos, een monument en gedenkteken voor zichzelf: zijn grootte, zijn tijdloze verbondenheid met de aarde en zijn uniekheid. Ten overstaan van deze machtige eenheid ervaart de wandelaar zijn eigen vergankelijkheid en kwetsbaarheid.

Bevorderaars van de sculptuur "Steen-Tijd-Mens"

Ing. Gert Nockemann GmbH & Co. KG, Hagen