• Heinrich Brummack: De Kromstaf
    Ingegraveerd: het citaat van Luther "Een al te grote macht valt door zijn eigen massa"
  • Heinrich Brummack: De Kromstaf
    Al van veraf is de kromstaf als oriëntatiepunt zichtbaar.
  • Heinrich Brummack: De Kromstaf
    De kromstaf was ooit een teken van grote macht

De Kromstaf

2005

„EEN AL TE GROTE MACHT VALT DOOR ZIJN EIGEN MASSA“. Dit citaat van Maarten Luther luistert de 7,50 m hoge en een onstabiele indruk makende sculptuur „De Kromstaf“ van Heinrich Brummack op. De kromstaf behoort tot de pontificalia van een rooms-katholieke bisschop. In 1072 werd de staf aan de Benedictijnse abdij Kloster Grafschaft verleend als herinnering aan de plicht die een abdij heeft om hulp te verlenen. In de loop der eeuwen werd hij meer en meer een teken van de kerkelijke macht. Toen de kerkelijke goederen in het kader van de secularisatie in 1803 onteigend werden, ging deze wereldlijke invloed – en hiermee ook de kromstaf van het klooster – verloren. Voor deze sculptuur die een van verre zichtbaar oriëntatiepunt op de weg van Schmallenberg en Bad Berleburg vormt, werd 2.613 kg aluminium verwerkt. 

De firma HONSEL GMBH & CO. KG uit Meschede stelde voor deze sculptuur de 2.613 kg aluminium AlMg3 gratis ter beschikking.