Informatie over de gegevensbescherming

Beste bezoekers,

Het is voor ons heel belangrijk dat uw privacy bij het bezoeken van onze websites beschermd is. Neem daarom kennis van de volgende informatie.

Anonieme informatieverstrekking
U kunt de websites van de WaldSkulpturenWeg steeds bezoeken, zonder ons mee te delen wie u bent. Wij komen alleen de naam van uw internetprovider te weten, de website van waaruit u ons bezoekt en de websites die u bij ons bezoekt. Deze informatie wordt voor statistische doeleinden geanalyseerd. U blijft als afzonderlijke gebruiker anoniem.

Verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens
Als u informatiemateriaal, newsletters of brochures bestelt, vragen wij naar uw naam en naar andere persoonlijke gegevens. U kunt zelf beslissen, of u deze gegevens invoert. Wij slaan uw gegevens op bijzonder beschermde servers in Duitsland op. De toegang tot deze gegevens is slechts voor een klein aantal bijzonder bevoegde personen mogelijk, die verantwoordelijk zijn voor het technische, commerciële of redactionele beheer van de server.

Export en verwerking van gegevens in staten buiten de Europese Economische Ruimte
Wij exporteren geen gegevens naar staten buiten de EER. Een uitzondering hierop is de dienst Google Analytics: Hier worden algemene statistische gegevens op beveiligde servers in de USA vastgelegd, opgeslagen en verwerkt.

Google Analytics
Deze website wordt gebruikt door Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google"). Google Analytics maakt gebruik van zog. „cookies", tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en die het mogelijk maakt om het gebruik dat u van de website maakt, te analyseren. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de USA overgedragen en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om berichten over de website-activiteiten voor de exploitant van de website samen te stellen en om verdere met het internetgebruik samenhangende diensten te verlenen. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden overdragen, indien dit wettelijk voorgeschreven of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. U kunt de installatie van de cookies door een desbetreffende instelling van uw browser software voorkomen; wij maken u er echter op attent dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten. Door het gebruik van deze website verklaart u ermee akkoord te gaan dat Google op de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven genoemde doel de over u verzamelde gegevens bewerkt.

Gebruik en doorgeven van persoonlijke gegevens
Wij geven uw persoonlijke gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden door. Indien wij wettelijk of door een rechterlijk besluit hiertoe verplicht zijn, zullen wij uw gegevens voorleggen aan de autoriteiten die het recht hiertoe hebben.

Externe Links
Voor een optimale informatie vindt u op onze sites links die naar de sites van derden verwijzen. Indien zulke links niet duidelijk als zodanig herkenbaar zijn, maken wij u erop attent dat het om een externe link gaat. De personen die bij de WaldSkulpturenWeg betrokken zijn, hebben geen enkele invloed op de inhoud en vormgeving van de sites van andere aanbieders. De garanties van deze verklaring aangaande de bescherming van persoonsgegevens gelden derhalve vanzelfsprekend niet.

Gebruik van cookies
Bij het aanpassen van de inhoud aan uw interesses wordt gebruik gemaakt van cookies. De meeste browsers zijn zodanig ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren of uw browser zo instellen dat hij u waarschuwt, zodra cookies verstuurd worden.

Nadere informatie en contacten
Voor nadere informatie staan de personen die bij de WaldSkulpturenWeg betrokken zijn, u graag ter beschikking.