Impressum

Wittgensteiner Akademie e. V.
Poststraße 51 a
57319 Bad Berleburg 

Verenigingsregister: Kantongerecht Siegen, VR 3439
Belastingnummer: Belastingkantoor Siegen 342 / 5931 / 1712, kleine ondernemers volg. § 19 Duitse Wet OB (geen bewijs van BTW)
 
Voorzitter: Wolfgang Völker
Telefoon: +49 (0) 27 51 / 28 86
E-mail: voelker.blb@googlemail.com  

Concept en Technische Realisering: netzpepper, Winterberg

Grafische vormgeving: Werbstatt GmbH, Siedlinghausen 

Foto's: Werner J. Hannappel, Essen; Klaus-Peter Kappest, Schmallenberg; Andreas Oldörp, Hamburg; Reinhold Schöllmann, Schmallenberg; Heike Dünnebacke, Schmallenberg; Wolfgang Völker, Bad Berleburg. 

® Het logo van de WaldSkulpturenWeg is als woord-/beeldmerk in het register van het Duitse Patent- en Merkbureau ingeschreven. Het is dus onderworpen aan de relevante wettelijke voorwaarden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

1. Inhoud van het online-aanbod 

De auteur stelt zich niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims jegens de auteur die betrekking hebben op schade van materiële of immateriële aard en die veroorzaakt is door het gebruik of onbruik van de informatie of het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn uitgesloten, tenzij de auteur aantoonbaar met opzet of grof nalatig gehandeld heeft. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, iets toe te voegen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent stop te zetten.

 

2. Verwijzen en links 

Voor directe of indirecte verwijzingen naar andere websites („links") die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, is alleen sprake van aansprakelijkheidsplicht, als de auteur de inhoud kent en redelijkerwijs van hem verwacht mag worden en het voor hem technisch mogelijk is om het gebruik van de illegale inhoud te verhinderen. De auteur verklaart daarom uitdrukkelijk dat op het moment dat er met gelinkte pagina's gekoppeld werd, deze pagina's geen illegale inhoud bevatten. De auteur heeft geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en inhoud van de als link aangegeven / gekoppelde pagina's. Daarom distantieert hij zich uitdrukkelijk van de inhoud van alle als link aangegeven / gekoppelde pagina's, die na de link gewijzigd werden. Dit geldt voor alle links en verwijzingen binnen het eigen internetaanbod evenals voor de inzendingen in door de auteur ingerichte gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor een illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of onbruik van dergelijke informatie, is alleen de aanbieder van de pagina aansprakelijk waarnaar wordt verwezen, en niet degene die alleen maar via links naar de betreffende publicatie verwijst.

 

3. Auteursrechten en handelsmerken 

De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten in acht te nemen, om door hem vervaardigde afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten. Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke geldende merkenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde eigenaar. Als merken alleen maar genoemd zijn, betekent dit niet dat ze niet beschermd zijn door de rechten van derden.

Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf vervaardigde objecten blijft alleen bij de auteur van de pagina's. Elke reproductie of het gebruik van afbeeldingen, geluidsbestanden, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan. 

 

4. Gegevensbescherming 

Voor zover binnen het internetaanbod voor de gebruiker de mogelijkheid voor het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) wordt gegeven, dan vindt het vermelden van deze gegevens uitdrukkelijk op vrijwillige basis plaats. Wanneer u een e-mail met vertrouwelijke inhoud aan ons wilt sturen, houd er dan a.u.b. rekening mee dat de informatie theoretisch door onbevoegden gelezen, vervalst of verwijderd kan worden. Bij vertrouwelijke gegevens is het beter om een brief te schrijven.

 

5. Internetvoorwaarden 

Het internet functioneert als een gedecentraliseerd netwerksysteem met tussentijdse opslag en het doorgeven van tijdelijke gegevens. Een garantie voor de uitsluiting van manipulatie, onopzettelijke vervalsing en een garantie voor het gebruik van alleen actuele gegevens (bijv. oude versie nog in de cache) tijdens de verbindingsweg van de aanbieder naar de gebruiker kan op dit moment dus niet worden verleend. Wij maken daarom als volgt op deze systeemgerelateerde beperking attent: U krijgt deze informatie onder de voorwaarden van het internet. Voor de juistheid van de informatie en de overeenstemming met de oorspronkelijke gegevens kan daarom geen garantie verleend worden.6. Rechtsgeldigheid van de uitsluiting van aansprakelijkheid 

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid dient te worden beschouwd als een bestanddeel van het internetaanbod dat u naar deze pagina heeft verwezen. Indien bepaalde delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet geheel overeenkomen met de geldende rechtssituatie, blijven de overige delen van het document in hun inhoud en geldigheid hierdoor onaangetast.